Ułatwienia dostępu

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029 (LSR) ze środków PS WPR.

Projektowane kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za ocenę punktową składanych wniosków w ramach następujących przedsięwzięć zaplanowanych w LSR:

- Rozwój gospodarczy w oparciu o lokalne zasoby, z możliwością wykorzystania rozwiązań innowacyjnych obejmujący podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych (agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze),

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i czasu wolnego (projekty skierowane do JSFP).

Kryteria_Wyboru_Operacji_PS_WPR.pdf

 

Z kolei projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za ocenę grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań w ramach następujących przedsięwzięć zaplanowanych w LSR:

- Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu i pogłębianiu wiedzy na temat dziedzictwa lokalnej kultury i tradycji;

- Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz wsparcie inicjatyw aktywizujących i integrujących, w tym integracja międzypokoleniowa.

Kryteria_Wyboru_Grantobiorców_PS_WPR.pdf

 

Uwagi i propozycje do projektowanych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 maja 2024 r.

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”