Partnerstwo i współpraca w realizacji projektów - "Lista podmiotów współpracy"

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 ma również na celu zachęcanie oraz wzmacnianie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami z obszaru LGD „LIWOCZ”
jak i współpracy z podmiotami spoza obszaru LGD „LIWOCZ”.

Dlatego też w ramach LSR 2023-2029 promowana jest realizacja projektów w formie:  

  • Operacji w partnerstwie – czyli poprzez współpracę partnerów z obszaru LGD „LIWOCZ”.
  • Projektów partnerskich – czyli poprzez współpracę z partnerem z obszaru innej LGD.