Statut

Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "LIWOCZ" obowiązujący od 23.03.2023 r.
Statut Lokalnej Grupy Działania "LIWOCZ"_21.12.2015 r.