Ułatwienia dostępu

Harmonogram naborów wniosków na 2024 r.

harmonogramStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" przedstawia w załączeniu planowany harmonogram naborów wniosków na 2024 r.

 HARMONOGRAM NABORÓW NA 2024 R

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”