Ułatwienia dostępu

Partnerstwo i współpraca w realizacji projektów - "Lista podmiotów współpracy"

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 ma również na celu zachęcanie oraz wzmacnianie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami z obszaru LGD „LIWOCZ”
jak i współpracy z podmiotami spoza obszaru LGD „LIWOCZ”.

Dlatego też w ramach LSR 2023-2029 promowana jest realizacja projektów w formie:  

  • Operacji w partnerstwie – czyli poprzez współpracę partnerów z obszaru LGD „LIWOCZ”.
  • Projektów partnerskich – czyli poprzez współpracę z partnerem z obszaru innej LGD.

Projekty realizowane we współpracy będą również punktowane w kryteriach wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach przedsięwzięć:

- P.2.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i czasu wolnego

- P.2.3 Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu i pogłębianiu wiedzy na temat dziedzictwa lokalnej kultury i tradycji (granty)

- P.3.3 Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz wsparcie inicjatyw aktywizujących i integrujących, w tym integracja międzypokoleniowa (granty)

Szczegółowy opis przedsięwzięć (na co można uzyskać dotację?) można odnaleźć w rozdziale 6.3 Lokalnej Strategii Rozwoju - LSR_2023-2029.pdf.

Współpraca w realizacji projektów możliwa jest w ramach każdego z zaplanowanych w LSR przedsięwzięć (z wyłączeniem zakresów: start DG, start GA, start ZE, start GO, rozwój DG, rozwój GA, rozwój ZE, rozwój GO).

W związku z powyższym informujemy, że biuro LGD prowadzi rejestr pn. “Lista podmiotów współpracy” mający na celu kojarzenie partnerów i inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wpisu na listę podmiotów współpracy poprzez wypełnienie i przesłanie do LGD „LIWOCZ” wniosku: 

Wniosek_o_wpis_na_listę_podmiotów_współpracy.docx  / Wniosek_o_wpis_na_listę_podmiotów_współpracy.pdf

Wniosek można dostarczyć osobiście do biura LGD „LIWOCZ”, adres: 38-212 Brzyska 11A, lub podpisany i zeskanowany plik przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”