Ułatwienia dostępu

Publikacja Gmina Jodłowa

Gmina JodlowaGmina Jodłowa we wrześniu 2012r. zakończyła realizację rzeczową projektu polegającego na opracowaniu i wydaniu albumu o Gminie Jodłowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.  

Album „Piękno Gminy Jodłowa” to zbiór wielu fotografii obrazujących walory przyrodnicze, faunę i florę naszej Gminy. Album przedstawia przepiękne zakątki naszej gminy w różnych porach roku. 
W ramach projektu zostało wykonanych około 7000 zdjęć z czego około 200 zostało zamieszczonych w albumie. Autorem zdjęć jest Dariusz Tyrpin.

Na podstawie wykonanych fotografii Pan Dariusz Tyrpin wykonał prezentację, do której obejrzenia serdecznie zachęcamy. Prezentacja znajduje się na stronie : http://vimeo.com/59841115.

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”