Ułatwienia dostępu

Walne Zebranie Członków LGD "LIWOCZ" - 23.05.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

które odbędzie się w dniu 23.05.2024 r. (czwartek) o godz. 1600

w Restauracji w Starym Ogrodzie, 39-225 Jodłowa 16.

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady,
  4. udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2023.
 10. Zgłaszanie i wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 11. Zgłaszanie i wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
  2. wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 13. Przedstawienie proponowanych Lokalnych Kryteriów Wyboru.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnych Kryteriów Wyboru.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał są dostępne poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

 Uchwała_nr_1.pdf

Uchwała_nr_2.pdf

Uchwała_nr_3.pdf

Uchwała_nr_4.pdf

Uchwała_nr_5.pdf

Uchwała_nr_6.pdf

Uchwała_nr_7.pdf

Uchwała_nr_8.pdf

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”