Ułatwienia dostępu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029 (LSR) ze środków PS WPR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029 (LSR) ze środków EFS+.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udzielania dofinansowań w ramach wdrażnia Straterii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029.

Życzenia Wielkanocne 2024

LSR2023 2029 1W dniu 09.01.2024 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, zawarło z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2029 na kwotę 3 379 670,55 euro.


GMINY CZŁONKOWSKIE

Gmina Brzostek Gmina Brzyska Gmina Jodlowa Gmina Pilzno Gmina Skolyszyn

Gmina Brzostek

Gmina Brzyska

Gmina Jodłowa

Gmina Pilzno

Gmina Skołyszyn

 

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”