Ułatwienia dostępu

Dokumenty programowe/RLKS/- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (EFS+)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośc (LSR) na lata 2023-2029 Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" będzie wdrażana m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W LSR zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć w ramach EFS+:

  • P.1.2 Zwiększenie aktywności i kompetencji w tym cyfrowych mieszkańców niezbędnych na rynku pracy
  • P.2.1 Rozwój wiedzy, zdolności oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poza edukacją formalną
  • P.2.2 Wsparcie szkół i podnoszenie jakości edukacji
  • P.3.1 Rozwój usług społecznych na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebujących wsparcia
  • P.3.2 Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin doświadczających trudności

Istotne dla programu i wdrażania LSR dokumenty to:.

Program_FEP_2021-2027_wersja_dostępna_cyfrowo.docx

SZOP.FEPK.008.docx

Wytyczne_dotyczace_kwalifikowalnosci_wydatków_2021_2027.pdf

Wytyczne_dotyczące_zasad_równościowych_w_ramach_funduszy_unijnych_2021-2027.pdf

Standard_minimum.docx

Standardy_dostępności.docx

WytyczneEFSplus.pdf

 

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”